Siguranța angajaților dumneavoastră este prioritatea noastră

Serviciile noastre profesionale de SSM asigură un mediu de muncă sigur și sănătos pentru toți.

Ne concentrăm pe implementarea celor mai bune practici în domeniu și ne asigurăm că toate procedurile și politiciile noastre respectă standardele de siguranță în vigoare. Indiferent de domeniul de activitate sau de dimensiunea organizației dumneavoastră, suntem pregătiți să vă ajutăm să mențineți un mediu de muncă sigur și sănătos pentru angajații dumneavoastră.

  • Oferim documentație completă de SSM și PSI
  • Efectuăm Instruiri proprii pentru aganjati
  • Evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, cauzate de pericolele existente la locul de muncă

Compania noastră se specializează în furnizarea de servicii de consultanță și asistență specializată, având ca obiectiv principal sprijinirea clienților în îndeplinirea obligațiilor legale și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații acestora.

Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM)

În conformitate cu prevederile legale, societățile comerciale sunt obligate să implementeze și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă (SSM), cu scopul de a proteja angajații împotriva accidentelor și bolilor profesionale.

Servicii de PSI

Oferim asistență în întocmirea documentației necesare pentru a asigura conformitatea cu standardele de securitate și sănătate în muncă, ajutând clienții noștri să își protejeze angajații și să prevină eventuale riscuri.

Audit SSM

Oferim servicii profesionale de audit al documentației și echipamentelor de securitate și sănătate în muncă (SSM), respectând cu strictețe prevederile legislative și standardele specifice.

Instruiri Proprii

Punem la dispoziția clienților noștri instruire online de înaltă calitate pentru angajați, oferind o formare completă.

Evaluare Riscuri

Elaborăm Planul de Prevenire și Protecție în conformitate cu cerințele legale și analizăm cu atenție riscurile identificate în locurile de muncă

Teste de verificare a angajaților

Realizăm evaluarea nivelului de cunoștințe dobândite de angajați prin intermediul testelor de verificare, pentru a asigura calitatea și eficiența procesului de instruire.